Management de proiect

Proiectarea, planificarea, implementarea, monitorizarea și finalizarea la timp sunt faze importante din ciclul de viață al fiecărui proiect. Specialiștii pot organiza judicios fiecare pas care să ducă la succesul întregului proiect, ceea ce înseamnă încadrarea în bugetul alocat și în termenul contractual stabilit, asigurarea conformității rezultatului cu cerințele clientului.

Printre principalele sarcini ale managerilor de proiect se numără:

  • Alocarea unui număr optim de specialiști pentru îndeplinirea la termen și în cele mai bune condiții a activităților specifice
  • Definirea și realizarea de propuneri referitoarea la succesul proiectului
  • Preluarea întregii responsabilități de implementare în baza semnării unui contract de consultanță
  • Asigurarea asistenței necesare derulării lucrării
  • Rezolvarea promptă a oricăror neconformități ale aplicațiilor
  • Respectarea termenelor de execuție și de punere în funcțiune
  • Supervizarea implementării proiectelor, indiferent de complexitate
  • Oferirea unor training-uri pentru cunoașterea și înțelegerea sistemului
  • Asigurarea accesului la ultimele noutăți din domeniu

Clienti