Termeni si conditii

Termeni si conditii

Utilizarea sub orice formă a acestui site confirmă faptul că ați citit și sunteți de acord necondiționat cu Termenii și condițiile urmatoăre. În cazul în care nu agreați în totalitate sau parțial acești Termeni și condiții vă solicităm sa nu folosiți acest site.

Dacă aveți orice întrebare privind Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, vă rugăm contactați APTUS Software la adresa legal@aptus.ro Dacă aveți orice altă întrebare, informațiile de contact sunt disponibile pe pagina de contact a site-ului.

Prin acest site aveți acces la informații protejate de legea copyright-ului, cum ar fi documente, produse, servicii, studii și analize ale unor terțe părți, care pot fi utilizate doar cu aprobarea expresă scrisă a tuturor părților implicate.

DEFINIȚII

Termeni și condițiile reprezintă totalitatea termenilor prezentați în această pagină. Accesarea și folosirea informației de pe acest site sub orice formă reprezintă acordul dvs. necondiționat.

Site, site-ul reprezinta domeniul www.aptus.ro cu toate subdomeniile lui.

Documente reprezintă orice grupare de informație conținută în acest site luată in ansamblul ei sau parțial.

Acces neautorizat este orice accesare sau încercare de accesare a conținutului prezentului site într-o manieră în care nu sunteți autorizat de acești Termeni și condiții sau de alte contracte pe care le puteți avea cu APTUS Software.

Software este orice program interpretabil de un calculator, indiferent de destinația acestuia și de contextual utilizării lui.

Spam este considerat orice mesaj trimis în masă și nesolicitat de către destinatarul său. Excepție fac comunicările comerciale care respectă legislația romînă în vigoare.

Forum înseamnă un grup de discuții, o arie de comunicare, un bord de informare, scrisori către APTUS Software sau angajații săi, sau orice alte modalități prin care puteți trimite, posta sau publica mesaje.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Utilizarea documentelor si a informațiilor

Puteți accesa, descărca, copia și printa documentele postate pe site, inclusiv imaginile și graficele incluse în aceste documente, cum ar fi comunicate de presă, analize de piață, descrieri de produs, sau materiale de suport tehnic, în următoarele condiții: (1) Documentele pot fi folosite doar în scop personal, non-comercial, pentru propria informare; și (2) Documentele NU pot fi modificate sub nicio formă. Exceptînd un mod de utilizare bine intenționat, în scopuri de informare, nu aveți voie să utilizați, descărcați, copiați, printați, reproduce, publica, licenția sau distribui aceste Documente, sau orice alt tip de conținut al site-ului, fără notificarea scrisă din partea APTUS Software.

2. Utilizarea software-ului

Orice software pe care îl accesați, utilizați sau descărcați prin intermediul site-ului, precum și documentația asociată software  sunt sub incidența legii copyright-ului și aparțin APTUS Software sau a altor furnizori. Utilizarea software-ului este reglementată de contractul de licențiere care este inclus în contractul de instalare. Utilizarea, reproducerea sau redistribuirea software-ului este strict interzisă, cu excepția altor cazuri reglementate în contractul de licențiere. Orice drepturi sau interese negarantate expres prin contractul de licențiere sunt rezervate.

3. Parole și zone cu acces restricționat

Accesarea și utilizarea zonelor cu acces restricționat prin parole este restricționată la utilizatorii autorizați să intre în ariile respective. Nu aveți voie să înstrăinați parolele de acces, informațiile de utilizator, sau drepturile de acces în aceste zone. Sunteți direct responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor și a informațiilor de utilizator, precum și a tuturor activităților care se desfășoară pe baza parolei sau drepturilor dumneavoastră de acces. Sunteți de acord să notificați imediat APTUS Software pentru orice utilizare neautorizată a parolei sau drepturilor dumneavoastră de utilizator.

APTUS Software este direct interesată de protecția informațiilor personale pe care le colectăm și a luat toate măsurile comercial rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la informațiile dumneavoastră.

4. Utilizare legală

Sunteți de acord să nu utilizați site-ul pentru nici un scop care este în afara legii sau este interzis prin regulile stipulate în acești Termenii și condiții. Nu aveți voie să accesați sau să utilizați site-ul într-o manieră prin care ați putea afecta, distruge, dezactiva sau supraîncărca orice cont, sistem sau rețea APTUS Software. Nu veți încerca să accesați neautorizat zonele securizate sau orice altă zonă a conturilor, sistemelor sau rețelei APTUS Software. Nu aveți voie să folosiți instrumente automate de acces de tip robot, spider sau scraper la conturile, sistemele sau rețeaua APTUS Software.

Utilizatorii care atentează la securitatea prezentului site, a sistemelor sau rețelelor APTUS Software, sau a partenerilor, pot fi actionați în instanță, civil și penal.

5. Blocarea accesului

Sunteți de acord ca Aptus Software să poată, unilateral, să vă blocheze accesul la site, incluzînd Forumurile, și orice cont de utilizator ați putea avea în legătură cu site-ul.

6. Informații, produse și servicii ale unor terțe părți

Site-ul oferă link-uri către alte site-uri și către conținut ale unor părți terțe incluzînd utilizatori, promotori, afiliați și sponsori ai site-ului. Sunteți de acord că Aptus Software nu este responsabil pentru disponibilitatea și conținutul oferit de aceste site-uri. Vă rugăm să citiți termenii și condiții de utilizare ai acestor site-uri cu privire la politicile de confidențialitate și alte clauze de utilizare.

Dacă alegeți să accesați, descărcați sau utilizați orice produs sau serviciu oferit de o terță parte, relația dumneavoastră directă va fi cu acea parte. Sunteți de acord că Aptus Software nu este responsabil pentru: (a) calitatea produselor și serviciilor oferite de terți; (b) respectarea clauzelor din cadrul angajamentelor cu vînzătorii, incluzînd livrarea produselor sau serviciilor sau garanția acestor produse și servicii. Sunteți de acord că Aptus Software nu este responsabil pentru orice pierdere sau problemă survenind în urma angajamentelor cu o terță parte.

7. TRANSFER DE RESPONSABILITATE

SITE-UL SI TOATE DOCUMENTELE, MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE DE PE SITE, SUNT OFERITE CA ATARE. APTUS Software NU ESTE RESPONSABILĂ ÎN NICI UN FEL PENTRU GARANȚIA PRODUSULUI SAU PENTRU ASIGURAREA UNEI FUNȚII SAU CAPABILITĂȚI SPECIFICE. APTUS SOFTWARE NU GARANTEAZĂ CĂ: (A) SITE-UL VA ATINGE AȘTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ; (B) SITE-UL VA FI ACCESIBIL PERMANENT, CĂ VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT, CĂ ESTE PERFECT SECURIZAT, SAU CĂ NU POATE AVEA ERORI; (C) CONȚINUTUL, DOCUMENTELE, MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT CORECTE ȘI PROVIN DIN SURSE DE ÎNCREDERE; SAU (D) CALITATEA ORICĂRUI DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAȚIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU ACCCESAT SAU ACHIZIȚIONAT PRIN SITE VOR SATISFACE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ.

ORICE DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAȚIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU DESCĂRCAT SAU OBTINUT ÎN ORICE ALT MOD DE PE SITE ESTE LA DISCREȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. APTUS Software NU VA AVEA NICI O RESPONSABILITATE PENTRU STRICĂCIUNI ÎN SISTEMELE DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU PIERDERI DE DATE CARE AR PUTEA REZULTA ÎN URMA DESCĂRCĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTOR DOCUMENTE, MATERIALE, INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE SAU SERVICII.

APTUS SOFTWARE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ NICI O NOTIFICARE PREALABILĂ.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

APTUS SOFTWARE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICI UN CAZ PENTRU ORICE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ÎNTĂMPLĂTOARE, SAU CA O CONSECINȚĂ CARE POATE DUCE LA PIERDEREA PROFITULUI, VENITURILOR, DATELOR SAU UTILIZĂRII, DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚI, DATORITĂ ACCESULUI SAU UTILIZĂII SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAȚIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU DESCĂRCAT SAU OBȚINUT PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE.

9. Politică de confidențialitate

APTUS Software este direct interesată în păstrarea confidențialității datelor și a dezvoltat politici interne dedicate confidențialității datelor.

Prin accesarea prezentului site sunteți de acord ca APTUS Software sa folosească, în scopuri de marketing si vînzări, datele,  pe care în mod deliberat le puneti la dispozitie prin completarea unui formular sau cîmpuri din acest site.

Accesarea acestui site și activitatea care se desfășoară pe site este monitorizată permanent de către APTUS Software, informatiile colectate pot fi folosite pentru îmbunătațirea prezentului serviciu.

10. Accesul minorilor

Persoanele minore nu sunt eligibile să folosească acest site, și le rugăm să nu submită nici un fel de informație către noi.

11. Modificarea prezentului acord

APTUS Software își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord fără o notificare personală a vizitatorilor. Orice modificare intră în vigoare la data publicării ei în această secțiune a site-ului.

12. Forța majoră

APTUS Software este exonerată de orice răspundere dacă încălcarea unei obligații a fost cauzată de forța majoră, așa cum este ea definită de lege.

13. Jurisdicție

Prezentul acord se supune legislației romîne în vigoare. Orice litigiu se va aduce în fața instanței de reședință a APTUS Software.

Clienti